г. Борисполь, ул. Бабкина, 6

(044) 599 45 49 • (045) 959 40 07 • (068) 198 21 02 tsmbloknot@gmail.com

Лабораторные исследования

Біохімічні дослідження
Білірубін загальний, прямий, непрямий90,00
Білірубін загальний60,00
Білірубін прямий60,00
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)60,00
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)60,00
Лужна фосфатаза60,00
Тимолова проба65,00
Загальний білок65,00
Креатинін60,00
Сечовина60,00
Азот сечовини60,00
Сечова кислота60,00
g – глутамілтранспептидаза (GGT)60,00
Амілаза60,00
Амілаза панкріатична130,00
Діастаза сечі70,00
Лактатдегідрогеназа (LDH)60,00
Холінестераза90,00
Церулоплазмін140,00
Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, a-2-глобуліни, B-1-глобулін, y-глобулін, коефіцієнт АГ)140,00
Альбумін60,00
Глюкоза80,00
ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза/PUP, аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)2200,00
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові +лейкоформула)1230,00
Пакет № 10 "Печінкові проби": Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аламінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфотаза, Загальний білок, g-глутамілтранспептидаза350,00
Пакет № 11 "Ниркові проби": Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини200,00
Пакет № 54 "Оцінка стану печінки": Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Тимолова проба, Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (LDH), Лужна фосфатаза, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, прямий, непрямий460,00
Пакет № 60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота330,00
Показники ліпідного обміну
Аполіпопротеїн А190,00
Аполіпопротеїн В90,00
Ліпаза90,00
Тригліцериди60,00
Холестерин65,00
Пакет № 43 «Ліпідограма»: Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності270,00
Пакет № 47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові, Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), g – глутамілтранспептидаза, Лужна фосфатаза, Лактатдегідрогеназа, Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, Загальний білок, Сечовина, Сечова кислота, Кретинін, Амілаза, Ліпаза, Глюкоза, Натрій, Калій, Кальцій, Залізо, Тиреотропний гормон (TSH), С-реактивний білок високочутливий (hsCRP), Креатинфосфокіназа загальна (КФК)1320,00
Пакет № 52 «Дієта»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Гамма-глутамілтранспептидаза, Тимолова проба, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Глюкоза, Загальний білок, Альбумін, Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), С-реактивний білок (CRP), Сечовина, Креатинін, Сечова кислота, Лужна фосфатаза, Амілаза, Калій (K), Натрій (Na), Магній (Mg), Кальцій (Ca), Фосфор (P), Хлор (Cl), Залізо (Fe), Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі1320,00
Мікроелементи та електроліти
Калій60,00
Кальцій60,00
Кальцій іонізований (iСа2+)65,00
Натрій60,00
Залізо65,00
Хлор65,00
Фосфор65,00
Магній65,00
Мідь90,00
Цинк (плазма гепарин)90,00
рН крові60,00
Пакет № 12 "Мікроелементи": Калій, Хлор, Натрій, Кальцій іонізований, Залізо, Фосфор, Цинк, Мідь440,00
Пакет № 13 "Електроліти": Калій, Хлор, Натрій, Кальцій іонізован., pH крові275,00
Ревматоїдна панель
Формолова проба90,00
Сіромукоїди90,00
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)90,00
С-реактивний білок (напівкількісне дослідження)90,00
С-реактивний білок (кількісне дослідження)220,00
Ревматоїдний фактор90,00
Сіалові кислоти90,00
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)385,00
Антитіла до цитрулинового виментину (А-МСV)495,00
Пакет № 14 "Ревмопроби":С-реактивний білок, Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор220,00
Пакет № 55 "Ревмопроби (розширений)": Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревмат. фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О)330,00
Загальноклінічні дослідження
Аналіз сечі загальний90,00
Аналіз сечі на цукор (добова порция)70,00
Аналіз сечі на кетони70,00
Аналіз сечі на білок (добова порция)70,00
Аналіз сечі по Нечипоренко110,00
Аналіз сечі за Зимницьким110,00
САС (альбумін, креатинін сечі)110,00
Аналіз кала загальний (копрограма)120,00
Кал на приховану кров100,00
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших90,00
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз)70,00
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула)130,00
Група крові, резус фактор110,00
Гемолізини130,00
Антитіла по системі резус130,00
Ретикулоцити60,00
Діастаза сечі70,00
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації)165,00
Загальний аналіз мокротиння175,00
Загальний аналіз ліквору175,00
Пакет № 41 "Передопераційний": Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Аналіз сечі загальний, Глюкоза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ 12, Коагулограма (9 показників), протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR1045,00
Система гемостазу
Коагулограма (9 показників): протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ,фібриноген,етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR220,00
Протромбіновий час70,00
Протромбіновий індекс70,00
Тромбіновий час70,00
Фібриноген70,00
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)70,00
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)70,00
D-димер220,00
Вовчаковий антикоагулянт155,00
Пакет № 15 "Стан судин": Ліпідограма (6 показників): (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коєфіцієнт атерогенності),Коагулограма (9 показників):протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ,фібриноген,етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR), D-димер660,00
Мікроскопічні дослідження
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий)110,00
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix110,00
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)110,00
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози110,00
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі)130,00
Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі), (без вартості маніпуляції)155,00
Цитологічне дослідження харкотиння (на склі)175,00
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу)200,00
Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу)130,00
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка)310,00
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних240,00
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри)110,00
Пакет № 40 "Цервікальний скринінг": Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні-генотипування ПЛР600,00
Імуноферментний аналіз
Вірусні гепатити
Гепатит А, антитіла IgM175,00
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)175,00
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення200,00
Гепатит В HbeAg175,00
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG175,00
Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg)175,00
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg)175,00
Гепатит В (HBV), плазма крові -методом ПЛР200,00
Гепатит В (HBV), плазма крові -генотипування методом ПЛР385,00
Гепатит В (HBV), плазма крові -кількісне дослідження методом ПЛР770,00
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження ультрачутливим методом ПЛР (від 15 МО/мл)710,00
Гепатит С (HСV), плазма крові -методом ПЛР200,00
Гепатит С (HСV), плазма крові -генотипування (1,2,3 тип) метод ПЛР350,00
Гепатит С (HСV), плазма крові -кількісне дослідження методом ПЛР770,00
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV)175,00
Гепатит С (антитіла IgG до HCV)175,00
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV)200,00
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта)175,00
Гепатит G (HGV), плазма крові -методом ПЛР155,00
Пакет № 5 "Гепатит В скринінг": Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок,Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg),Гепатит В (HBV), плазма - ПЛР, якісне дослідження825,00
Пакет № 6 "Гепатит С скринінг": Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV),Гепатит С (HСV), плазма - ПЛР, якісне дослідження660,00
Пакет № 7 "Гепатити А, В, С скринінг": Гепатит А, антитіла IgM, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В( антитіла IgG до HbeAg),Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) , Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок.990,00
TORCH – інфекції
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла Ig М130,00
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла Ig А175,00
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG130,00
Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча,змив (методом ПЛР)130,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG130,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М130,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), сеча, плазма крові (методом ПЛР)130,00
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG385,00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG130,00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М130,00
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG385,00
Цитомегаловірус (СМV), зішкріб, сеча,біоптат, змив (методом ПЛР)130,00
Цитомегаловірус (СМV), плазма крові, якісне дослідж. (методом ПЛР)130,00
Цитомегаловірус (СМV), плазма крові, кількісне дослідж. (метод. ПЛР)210,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG130,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М130,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча,біоптат, змив з конюктиви ока (методом ПЛР)130,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР)155,00
Краснуха (Rubella), антитіла Ig G130,00
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ130,00
Пакет № 33 "TORCH – інфекції для вагітних": Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, Краснуха (Rubella), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella), антитіла Ig G, Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgА, Хламідія (Chlamidia trachоmatis), ант. IgG1045,00
Пакет № 34 "TORCH – інфекції Ig М": Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA)660,00
Пакет № 35 "TORCH – інфекції Ig G": Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA)660,00
Пакет № 36 "Нейроінфекції": Цитомегаловірус (СМV, плазма, методом ПЛР), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма методом ПЛР, Герпес ( Varicella zoster) 3 тип, плазма методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), плазма методом ПЛР, Трепонемний антиген (антитіла методом ТРНА), маркер сифілісу770,00
Інфекції, що передаються статевим шляхом
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, (методом ПЛР)110,00
Гонорея (Neisseria gonorrhocae), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР)130,00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла Ig G130,00
Кандіда (Candida albicans), зішкріб, сеча, (методом ПЛР)110,00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig G130,00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig М130,00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча, (методом ПЛР)110,00
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча, (методом ПЛР)110,00
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR)100,00
Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР)130,00
Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР)130,00
Папіломавірус квант 4 (HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР155,00
Папілломавірус (HPV) 31, 33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР)130,00
Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР)130,00
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високоонкогенні) зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР)220,00
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (високоонкогенні)-зішкріб, сеча,біоптат-генотипування метод ПЛР275,00
Папілломавірус скринінг (HPV 6,11; HPV 16,31,33,35,52,56,58; HPV 18, 39,45,59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зішкріб, сеча,біоптат) методом ПЛР550,00
Папілломавірус генотипування (HPV 6,11, 44; HPV 16,18, 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) кількісне визначення (зішкріб, сеча,біоптат) методом ПЛР660,00
Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу130,00
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла Ig G110,00
Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), (зішкріб, сеча та ін.) метод. ПЛР110,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM110,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла Ig G110,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), (зішкріб, сеча та ін.) методом ПЛР110,00
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), (зішкріб, сеча та ін.) методом ПЛР110,00
Захворювання ШКТ
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла Ig G155,00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі275,00
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig G+Ig М +IgA155,00
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі240,00
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G155,00
Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G155,00
Токсокари (Toxocara canis), антитіла Ig G155,00
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G155,00
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G175,00
Визначення кальпротектину в калі480,00
ОКІ-скрин (особливо небезпечні кишкові інфекції): Shigella spp., ентероінвазивні E. coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр. F, ротавірус гр. А, норовірус ІІ гр.,астровірус), кал (методом ПЛР)715,00
Пакет № 42 "Глистні інвазії": Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G,Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig G+Ig М +IgA,Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G, Токсокари (Toxocara canis), антитіла Ig G,Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G880,00
Інші інфекції
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2), сумарні антитіла+антиген220,00
Хламідія (Chlamidia psitaci, pneumonia), антитіла IgG165,00
Мікоплазма (Mycoplasma pneumonia), антитіла IgG165,00
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgM до капсидного антигену VCA155,00
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену NA155,00
Епштейна-Барр вірус ( ЕВV), плазма крові, слина (методом ПЛР)165,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG130,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM130,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР)130,00
Герпес (Varicella Zoster) 6 тип, зішкріб, слина, біомат (методом ПЛР)130,00
Герпес (Varicella Zoster) 6 тип, зішкріб, слина (методом ПЛР)130,00
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG330,00
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ330,00
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM175,00
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG175,00
Бореліоз, антитіла IgM до антигенів Borrelia: VlsE, p41, p39, OspC Ba (Borrelia afzelii), OspC Bb (Borrelia burgdorferi), OspC Bg (Borrelia garinii) метод Western Blot460,00
Бореліоз, антитіла IgG до антигенів Borrelia: p18, p19, p20, p21, p58, p39, p41, p83, OspC (Borrelia afzelii), Lipid Bb (Borrelia burgdorferi), Lipid Ba (Borrelia afzelii), VlsE Bg (Borrelia garinii), VlsE Bb (Borrelia burgdorferi), VlsE Ba (Borrelia afzelii) метод Western Blot480,00
Пакет № 53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot825,00
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG175,00
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis): мокротиння,сеча (метод ПЛР)175,00
Аденовірус, змив з конюктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)200,00
Ентеровірус, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)200,00
Ротавіруси, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)200,00
Парвовірус, плазма крові (методом ПЛР)175,00
Коклюш (Bordetella pertussis), Паракоклюш (Bordetella parapertussis), Бронхисептикозу (Bordetella bronchiseptica)330,00
Вирус гриппа А (Influenza virus A), Вирус гриппа B (Influenza virus B),440,00
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM250,00
Анемія
Феритин200,00
Трансферин130,00
Фолієва кислота220,00
Цианокобаламін (вітамін В-12)220,00
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна110,00
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)110,00
Насичення трансферину залізом175,00
Еритропоетин275,00
Пакет № 1 "Діагностика анімії": Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо,Феритин, Трансферин,Фолієва кислота,Вітамін В12, Еритропостин990,00
Пакет № 2 "Діагностика залізодефіцитної анімії": Залізо, Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)330,00
Тиреоїдна панель
Тироксин загальний (Т4 )130,00
Тироксин вільний (FT4)130,00
Тиреотропний гормон (TSH) ТТГ130,00
Tрийодтиронін загальний (T3)130,00
Трийодтиронін вільний (FT3)130,00
Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) АТТГ175,00
Антитіла до тиреопероксидази (APO) АТПО175,00
Тиреоглобулін (TG)200,00
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (АРТТГ)440,00
Пакет № 24"Тиреоїдний №1": Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO)420,00
Пакет № 25"Тиреоїдний №2": Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)420,00
Пакет № 26 "Тиреоїдний №3": Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4)250,00
Пакет № 27 "Тиреоїдний №4": Тиреотропний гормон (TSH),Тироксин загальний (Т4 ), Тироксин вільний (FT4), Tрийодтиронін загальний (T3),Трийодтиронін вільний (FT3),Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)880,00
Пакет № 28 "Тиреоїдний №5 (онко)": Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (ТG), Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)770,00
Пакет № 45 "Тиреоїдний №6": Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Кальцитонін680,00
Пакет № 46 "Тиреоїдний №7": Тиреоглобулін (ТG), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (АРТТГ)580,00
Пакет № 50 «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG), Антитіла до тиреопероксидази (APO)620,00
Репродутивна панель
Хоріонічний гонадотропін ( HCG)200,00
Фолікулостимулюючий гормон (FSH)155,00
Лютеїнізуючий гормон (LH)155,00
Пролактин155,00
Естрадіол (E2)155,00
Прогестерон155,00
Тестостерон загальний155,00
Тестостерон вільний220,00
Пакет № 23 "Індекс вільного тестостерону": Глобулін, що звязує статеві гормони, Тестостерон загальний, Індекс вільного Тестостерону310,00
Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG)155,00
Антиспермальні антитіла (сперма )250,00
Антиспермальні антитіла (сироватка)250,00
Антимюллерів гормон550,00
Пакет № 22 "Репродутивний": Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Прогестерон, Естрадіол (E2),Пролактин, Тестостерон загальний,Тестостерон вільний, Індекс вільного Тестостерону, Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG), ДГЕА-сульфат1320,00
Панель діабету
Глікозильований гемоглобін175,00
Інсулін175,00
С пептид175,00
Пакет № 8 "Діабет": Індекс НОМА-ІR, С пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові550,00
Пакет № 9 "Індекс HOMA-IR": Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові230,00
Пакет № 51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін, Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові330,00
Фруктозамін (глікозильований альбумін)230,00
Панель остеопорозу
Паратгормон200,00
Остеокальцин220,00
Кальцитонін310,00
Пірилінкс Д (сеча)350,00
Пакет № 29 "Стан кісткової тканини": Кальцій, Фосфор, Паратгормон, Остеокальцин, Кальцитонін, Пірилінкс Д990,00
Пакет № 30 "Паратироїдний": Паратгормон, Фосфор, Кальцій іонізований285,00
Пакет № 59 «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D загальний (D2+D3), Кальцій іонізований (iСа), Паратгормон, Фосфор (P)660,00
Серцеві біомаркери
Тропонін I220,00
Креатинфосфокіназа загальна (КФК)110,00
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ)155,00
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)385,00
Гомоцистеїн385,00
Пакет № 56 «Серцево-судинний»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Калій (K), Натрій (Na), Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Тропонін I, Гомоцистеїн935,00
Пакет № 57 «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I, Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)285,00
Пакет № 58 «Кардіопакет»: NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону), Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Холестерин495,00
Гіпофізарно-наднирникові показники
Кортизол (кров, сеча)220,00
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)240,00
17-ОН-оксипрогестерон175,00
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)175,00
Альдостерон350,00
Андростендіон310,00
Показники росту
Соматотропний гормон (СТГ)285,00
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І, IGF-I)440,00
Вітамин D (25-ОН вітамін D2+D3)440,00
Маркери запалення
Прокальцитонін440,00
С-реактивний білок ( CRP)75,00
С-реактивний білок високочутливий( hsCRP)230,00
Пренатальна діагностика
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат.200,00
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ )185,00
Естріол некон’югований (Е3)185,00
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А)185,00
Пакет № 31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5400,00
Пакет № 32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3),Альфафетопротеїн (AFP),розрахунок ризику вроджених вад з допомогою прогр.забезпечення PRISCA 5460,00
Альфафетопротеїн (AFP)200,00
Плацентарний лактоген185,00
Плацентарний фактор росту PIGF420,00
Аутоімунні захворювання
Антимікросомальні антитіла (АМСА)240,00
Антимітохондріальні антитіла (АМХА)240,00
Антинуклеарні антитіла (АНА)260,00
Антитіла до фосфоліпідів Ig М240,00
Антитіла до фосфоліпідів Ig G240,00
Аутоантитіла до мієлін-асоційованого глікопротеїну770,00
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM)210,00
Антифосфоліпідна панель: антикардіоліпінові aCL Ig МIg G, антифосфатидилсеринові aPS Ig МIg G, антифосфатидилетаноламінові aPE Ig МIg G, антитіладо одноланцюгової ДНК, антитілп до дволанцюгової ДНК770,00
Пакет № 3 "Антифосфоліпідний синдром": вовчаковий антикоагулянт, Антифосфоліпідні антитіла Ig G, Антифосфоліпідні антитіла Ig М660,00
Пакет № 4 "Аутоімунний": Антимікросомальні антитіла (АМСА), Антимітохондріальні антитіла (АМХА), Антинуклеарні антитіла (АНА), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG), Антитіла до тиреопероксидази (APO)990,00
Онкологічні маркери
Альфафетопротеїн (АФП)-онко175,00
Раково-ембріональный антиген (РЕА)200,00
Простато-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)175,00
Простато-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)175,00
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)200,00
Онкомаркер яєчників (СА-125)200,00
Онкомаркер яєчників (НЕ-4)360,00
Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1310,00
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми300,00
Онкомаркер шлунку СА 72-4285,00
Онкомаркер шлунку (CA 242)410,00
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)410,00
Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9)200,00
Простатична кисла фосфотаза (РАР)175,00
Кальцитонін (маркер щитоподібної залози)310,00
β-ХГЛ – онко185,00
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-онко200,00
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)285,00
Бета-2-мікроглобулін (β2-Mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)155,00
Пакет № 16 "Жіноча онкопанель органів малого тазу": Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА),Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)990,00
Пакет № 17 "Онкопанель загальна": Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1, Кальцитонін (маркер щитоподібної залози), Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)1430,00
Пакет № 18 "Індекс ROMA": Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125)660,00
Пакет № 19 "Чоловіча онкопанель" : Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфотаза (РАР)880,00
Пакет № 20 "Чоловіча онкопанель (розширена)": Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфотаза (РАР), B-ХГЛ-онко, Онкомаркер (СА-125)990,00
Пакет № 21 "ПСА-коефіцієнт": Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт400,00
Гістологічне дослідження
Гістологічне дослідження (біопсія)400,00
Гістологічне дослідження (операційного матеріалу)1060,00
Бактеріологічні дослідження
Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків)250,00
Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків)330,00
Бак дослідження матеріалу на б.Леффлера (дифтерія) (зів)250,00
Бак дослідження матеріалу на б.Леффлера (дифтерія) (ніс)250,00
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма230,00
Бак дослідження сечі + антибіотикограма230,00
Бак дослідження ран + антибіотикограма230,00
Бак дослідження матеріалу з ока + антибіотикограма230,00
Бак дослідження матеріалу з зіву + антибіотикограма230,00
Бак дослідження матеріалу з носа + антибіотикограма230,00
Бак дослідження матеріалу з вуха + антибіотикограма230,00
Бак дослідження мокроти + антибіотикограма230,00
Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма230,00
Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма310,00
Бак дослідження калу на патфлору250,00
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма275,00
Чутливість до фагів80,00
Бак дослідження на кандидоз+ чутливість до противогрибкових препаратів200,00
Бак дослідження на патогенні гриби220,00
Бак дослідження на носійство стафілококку240,00
Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк240,00
Біоценози
Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans)550,00
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp.)700,00
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamidia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний)715,00
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamidia trachomatis (якісний), Streptococcus spp., Staphylococcos spp., Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp., Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp: Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./ Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp.880,00
IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B), Candida spp; чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків630,00
Пакет № 37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum)550,00
Пакет № 38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum), Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis), Кандида (Candida albicans), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР1045,00
Пакет № 39 «Урогенітальний скринінг (для жінок)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis) ПЛР, Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР1430,00
Пакет № 48 «Урогенітальний скринінг (для чоловіків)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis) ПЛР, Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні ПЛР1320,00
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін IgA загальний275,00
Імуноглобулін IgG загальний275,00
Імуноглобулін IgM загальний275,00
Пакет № 44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний, Загальний IgE (загальний маркер алергії)715,00
Молекулярно-генетичні дослідження
HLA-типування (1 особа)3850,00
HLA-типування (2 особи)7150,00
Визначення зиготності гену RHD2750,00
Визначення каріотипу пацієнта2420,00
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA22640,00
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми1320,00
ДНК-діагностика муковісцидозу1540,00
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР990,00
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР660,00
Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортання крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1) плазма ЕДТА, методом ПЛР1760,00
HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР990,00
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2)1540,00
ДНК-діагностика фенілкетонурії1980,00
Алергія
Загальний Ig Е (загальний маркер алергії)200,00
Гліадин, антитіла IgG155,00
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази310,00
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази310,00
Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось3520,00
Панель № 1 змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшенична мука, соя950,00
Панель № 2 інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій кішки, епітелій коня, епітелій собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate.950,00
Панель № 3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісний горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя950,00
Панель № 4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, -Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс.950,00
Індивідуальні алергени
ТВАРИНИ
IgE до алергенів кішки (епітелій)130,00
IgEдо алергенів собаки (епітелій)130,00
IgEдо алергенів морскої свинки (епітелій)130,00
IgEдо алергенів курки (перо)130,00
IgEдо алергенів хом’яка (епітелій)130,00
ХАРЧОВІ
IgEдо алергенів яєчного білка130,00
IgE до алергенів яєчного жовтка130,00
IgE до алергенів коров’ячого молока130,00
IgE до алергенів казеїна130,00
IgE до алергенів пшеничної муки130,00
IgE до алергенів житньої муки130,00
IgE до алергенів ячмінної муки130,00
IgE до алергенів вівсяної муки130,00
IgE до алергенів кукурудзяної муки130,00
IgE до алергенів рису130,00
IgE до алергенів арахісу130,00
IgE до алергенів соєвих бобів130,00
IgE до алергенів лосося/сьомги130,00
IgE до алергенів судака130,00
IgE до алергенів креветок130,00
IgE до алергенів тріски130,00
IgE до алергенів томатів130,00
IgE до алергенів свинини130,00
IgE до алергенів яловичини130,00
IgE до алергенів курячого м’яса130,00
IgE до алергенів моркви130,00
IgE до алергенів картоплі130,00
IgE до алергенів апельсинів130,00
IgE до алергенів яблука130,00
IgE до алергенів бананів130,00
IgE до алергенів какао130,00
IgE до алергенів глютену130,00
IgE до алергенів оселедцю130,00
IgE до алергенів скумбрії130,00
IgE до алергенів кави130,00
КЛІЩІ
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus130,00
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae130,00
ГРИБИ І ПЛІСНЯВА
IgE до алергенів Penicillium notatum130,00
IgE до алергенів Aspergillus niger130,00
ПАРАЗИТИ
IgEдо алергенів Аскариди130,00
ДЕРЕВА
IgE до алергенів амброзії звичайної карликової130,00
IgE до алергенів кульбаби130,00
IgE до алергенів полину звичайного130,00
IgE до алергенів тополя130,00
ДОМАШНІЙ ПИЛ
IgE до алергенів пилу домашнього130,00
КОМАХИ
IgE до алергенів таргана-прусака130,00
ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон440,00
Тест на амфетамін (сеча)130,00
Тест на барбітурати (сеча)130,00
Тест на бензодиазипіни (сеча)130,00
Тест на екстезі (сеча)130,00
Тест на кокаїн (сеча)130,00
Тест на марихуану (сеча)130,00
Тест на метамфетамін (сеча)130,00
Тест на опіат (морфін) (сеча)130,00
Тест на фенілциклидин (сеча)130,00Скидка 5% каждому!

*При условии записи онлайн

ЗАПИСАТЬСЯ