г. Борисполь, ул. Бабкина, 6

(044) 599 45 49 • (045) 959 40 07 • (068) 198 21 02 tsmbloknot@gmail.com

Лабораторные исследования

  ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Біохімічні дослідження  
140 Білірубін загальний, прямий, непрямий 110.00
141 Білірубін загальний 60.00
142 Білірубін прямий 60.00
143 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 60.00
144 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 60.00
145 Лужна фосфатаза 60.00
146 Тимолова проба 60.00
147 Загальний білок 60.00
148 Креатинін 60.00
149 Сечовина 60.00
150 Азот сечовини 60.00
151 Сечова кислота 60.00
152 g – глутамілтранспептидаза (GGT) 60.00
153 Амілаза 60.00
154 Амілаза панкріатична 135.00
155 Діастаза сечі 70.00
156 Лактатдегідрогеназа (LDH) 60.00
157 Холінестераза 90.00
158 Церулоплазмін 175.00
159 Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, a-2-глобуліни, B-1-глобулін, y-глобулін, коефіцієнт А\Г) 220.00
160 Альбумін 60.00
161 Глюкоза 80.00
162 ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза/PUP, аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) 3600.00
163 Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові +лейкоформула) 1600.00
164 Пакет № 10 «Печінкові проби»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аламінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфотаза, Загальний білок, g-глутамілтранспептидаза 370.00
165 Пакет № 11 «Ниркові проби»: Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини 210.00
166 Пакет № 54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Тимолова проба, Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (LDH), Лужна фосфатаза, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, прямий, непрямий 700.00
167 Пакет № 60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота 550.00
  Показники ліпідного обміну
168 Аполіпопротеїн А1 95.00
169 Аполіпопротеїн В 95.00
170 Ліпаза 120.00
171 Тригліцериди 60.00
172 Холестерин 65.00
173 Пакет № 43 «Ліпідограма»: Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності 300.00
  Мікроелементи та електроліти
174 Калій 65.00
175 Кальцій 65.00
176 Кальцій іонізований (iСа2+) 100.00
177 Натрій 65.00
178 Залізо 65.00
179 Хлор 65.00
180 Фосфор 65.00
181 Магній 65.00
182 Мідь 130.00
183 Цинк (плазма гепарин) 170.00
184 рН крові 65.00
185 Пакет № 12 «Мікроелементи»: Калій, Хлор, Натрій, Кальцій іонізований, Залізо, Фосфор, Цинк, Мідь 700.00
186 Пакет № 13 «Електроліти»: Калій, Хлор, Натрій, Кальцій іонізован., pH крові 320.00
  Ревматоїдна панель
187 Формолова проба 90.00
188 Сіромукоїди 90.00
189 Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 90.00
190 С-реактивний білок (напівкількісне дослідження) 90.00
191 С-реактивний білок — високочутливий (кількісне дослідження) 230.00
192 Ревматоїдний фактор 90.00
193 Сіалові кислоти 90.00
194 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 530.00
195 Антитіла до цитрулинового виментину (А-МСV) 720.00
196 Пакет № 14 «Ревмопроби»:С-реактивний білок, Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор 230.00
197 Пакет № 55 «Ревмопроби (розширений)»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревмат. фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 500.00
Загальноклінічні дослідження
198 Аналіз сечі загальний 110.00
199 Аналіз сечі на цукор (добова порция) 70.00
200 Аналіз сечі на кетони 70.00
201 Аналіз сечі на білок (добова порция) 70.00
202 Аналіз сечі по Нечипоренко 110.00
203 Аналіз сечі за Зимницьким 110.00
204 САС (альбумін, креатинін сечі) 160.00
205 Аналіз кала загальний (копрограма) 160.00
206 Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших 90.00
207 Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) 70.00
208 Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) 200.00
209 Кал на приховану кров 100.00
210 Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 170.00
211 Група крові, резус фактор 160.00
212 Гемолізини 200.00
213 Антитіла по системі резус 200.00
214 Ретикулоцити 90.00
215 Діастаза сечі 70.00
216 Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) 170.00
217 Пакет № 41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Аналіз сечі загальний, Глюкоза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ 1\2, Коагулограма (9 показників), протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR 1700.00
  Система гемостазу
218 Коагулограма (9 показників): протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ,фібриноген,етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR 320.00
219 Протромбіновий час 90.00
220 Протромбіновий індекс 90.00
221 Тромбіновий час 90.00
222 Фібриноген 90.00
223 Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 90.00
224 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 90.00
225 D-димер 260.00
226 Вовчаковий антикоагулянт 220.00
227 Пакет № 15 «Стан судин»: Ліпідограма (6 показників): (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коєфіцієнт атерогенності),Коагулограма (9 показників):протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ,фібриноген,етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR), D-димер 900.00
  Мікроскопічні дослідження
228 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 140.00
229 Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) — uretra, vagina, cervix 140.00
230 Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) 115.00
231 Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 115.00
232 Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі) 165.00
233 Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі), (без вартості маніпуляції) 210.00
234 ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу) 210.00
235 Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) 170.00
236 Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка) 380.00
237 Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних 200.00
238 Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри) 120.00
239 Пакет № 40 «Цервікальний скринінг»: Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні-генотипування ПЛР 800.00
  Імуноферментний аналіз
  Вірусні гепатити
240 Гепатит А, антитіла IgM 190.00
241 Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) 190.00
242 Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) — кількісне визначення 400.00
243 Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG — кількісне визначення 210.00
244 Гепатит В HbeAg 190.00
245 Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG 190.00
246 Гепатит В (антитіла IgM до HbсАg) 180.00
247 Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) 180.00
248 Гепатит В (HBV), плазма крові -методом ПЛР 300.00
249 Гепатит В (HBV), плазма крові -генотипування методом ПЛР 520.00
250 Гепатит В (HBV), плазма крові -кількісне дослідження методом ПЛР 860.00
251 Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження ультрачутливим методом ПЛР (від 15 МО/мл) 1000.00
252 Гепатит С (HСV), плазма крові -методом ПЛР 290.00
253 Гепатит С (HСV), плазма крові -генотипування (1,2,3 тип) метод ПЛР 600.00
254 Гепатит С (HСV), плазма крові -кількісне дослідження методом ПЛР 1000.00
255 Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) 180.00
256 Гепатит С (антитіла IgG до HCV) 180.00
257 Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) 210.00
258 Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) 210.00
259 Гепатит G (HGV), плазма крові -методом ПЛР 380.00
260 Пакет № 5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок,Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg),Гепатит В (HBV), плазма — ПЛР, якісне дослідження 1000.00
261 Пакет № 6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV),Гепатит С (HСV), плазма — ПЛР, якісне дослідження 900.00
262 Пакет № 7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А, антитіла IgM, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В( антитіла IgG до HbeAg),Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) , Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок. 1100.00
  TORCH – інфекції
263 Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла Ig М 160.00
264 Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла Ig А 160.00
265 Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG 160.00
266 Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча,змив (методом ПЛР) 160.00
267 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 160.00
268 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М 160.00
269 Токсоплазма (Toxoplasma gondii), сеча, плазма крові (методом ПЛР) 180.00
270 Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG 350.00
271 Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 160.00
272 Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М 160.00
273 Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG 350.00
274 Цитомегаловірус (СМV), зішкріб, сеча,біоптат, змив (методом ПЛР) 160.00
275 Цитомегаловірус (СМV), плазма крові, якісне дослідж. (методом ПЛР) 180.00
276 Цитомегаловірус (СМV), плазма крові, кількісне дослідж. (метод. ПЛР) 210.00
277 Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG 160.00
278 Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М 160.00
279 Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча,біоптат, змив з конюктиви ока (методом ПЛР) 160.00
280 Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР) 180.00
281 Краснуха (Rubella), антитіла Ig G 160.00
282 Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 160.00
283 Пакет № 33 «TORCH – інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, Краснуха (Rubella), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella), антитіла Ig G, Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgА, Хламідія (Chlamidia trachоmatis), ант. IgG 1500.00
284 Пакет № 34 «TORCH – інфекції Ig М»: Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) 750.00
285 Пакет № 35 «TORCH – інфекції Ig G»: Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA) 750.00
286 Пакет № 36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (СМV, плазма, методом ПЛР), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма методом ПЛР, Герпес ( Varicella zoster) 3 тип, плазма методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), плазма методом ПЛР, Трепонемний антиген (антитіла методом ТРНА), маркер сифілісу 1000.00
  Інфекції, що передаються статевим шляхом
287 Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) 150.00
288 Гонорея (Neisseria gonorrhocae), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 150.00
289 Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла Ig G 150.00
290 Кандіда (Candida albicans), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) 150.00
291 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig G 150.00
292 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig М 150.00
293 Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) 150.00
294 Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) 150.00
295 Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) 100.00
296 Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 170.00
297 Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 170.00
298 Папіломавірус квант 4 (HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 220.00
299 Папілломавірус (HPV) 31, 33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 170.00
300 Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 170.00
301 Папілломавірус скринінг (HPV 6,11; HPV 16,31,33,35,52,56,58; HPV 18, 39,45,59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зішкріб, сеча,біоптат) методом ПЛР 400.00
302 Папілломавірус генотипування (HPV 6,11, 44; HPV 16,18, 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) кількісне визначення (зішкріб, сеча,біоптат) методом ПЛР 400.00
303 Папілломавірус людини 14 типів (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; HPV 16; HPV 18; HPV 45) 600.00
304 Трепонемний тест TPHA (антитіла до Treponema pallidum), маркер сифілісу 135.00
305 Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG 260.00
306 Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла Ig G 150.00
307 Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), (зішкріб, сеча та ін.) метод. ПЛР 150.00
308 Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 150.00
309 Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла Ig G 150.00
310 Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), (зішкріб, сеча та ін.) методом ПЛР 150.00
311 Уреаплазма (Ureaplasma parvum), (зішкріб, сеча та ін.) методом ПЛР 150.00
  Захворювання ШКТ
312 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла Ig G 170.00
313 Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі 420.00
314 Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig G+Ig М +IgA 180.00
315 Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі 260.00
316 Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G 160.00
317 Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G 160.00
318 Токсокари (Toxocara canis), антитіла Ig G 160.00
319 Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G 160.00
320 Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G 220.00
321 Визначення кальпротектину в калі 700.00
322 Пакет № 42 «Глистні інвазії»: Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G,Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig G+Ig М +IgA,Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G, Токсокари (Toxocara canis), антитіла Ig G,Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G 1100.00
  Інші інфекції
323 ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2), сумарні антитіла+антиген 300.00
324 Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG 170.00
325 Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM 170.00
326 Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG 170.00
327 Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgМ 410.00
328 Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA 160.00
329 Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA 160.00
330 Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA 160.00
331 Епштейна-Барр вірус ( ЕВV), плазма крові, слина (методом ПЛР) 170.00
332 Епштейна-Барр вірус ( ЕВV), плазма крові, слина, кількісне визначення методом ПЛР 260.00
333 Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG 170.00
334 Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM 170.00
335 Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 170.00
336 Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) 170.00
337 Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 170.00
338 Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 380.00
339 Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ 380.00
340 Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 190.00
341 Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 190.00
342 Бореліоз, антитіла IgM до антигенів Borrelia: VlsE, p41, p39, OspC Ba (Borrelia afzelii), OspC Bb (Borrelia burgdorferi), OspC Bg (Borrelia garinii) метод Western Blot 1000.00
343 Бореліоз, антитіла IgG до антигенів Borrelia: p18, p19, p20, p21, p58, p39, p41, p83, OspC (Borrelia afzelii), Lipid Bb (Borrelia burgdorferi), Lipid Ba (Borrelia afzelii), VlsE Bg (Borrelia garinii), VlsE Bb (Borrelia burgdorferi), VlsE Ba (Borrelia afzelii) метод Western Blot 1000.00
344 Пакет № 53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot 1600.00
345 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 180.00
346 Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis): мокротиння,сеча (метод ПЛР) 280.00
347 Аденовірус, змив з конюктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) 400.00
348 Ентеровірус, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) 400.00
349 Ротавіруси, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) 400.00
350 Парвовірус, плазма крові (методом ПЛР) 400.00
351 Вирус грипу А (Influenza virus A), Вирус грипу B (Influenza virus B), 540.00
352 Кашлюк (Bordetella pertussis), Паракашлюк (Bordetella parapertussis), Бронхисептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб (методом ПЛР) 340.00
353 Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM 350.00
354 Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG 350.00
355 Вірус кору, антитіла IgM 400.00
356 Вірус кору, антитіла IgG 400.00
357 Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM 350.00
358 Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG 420.00
  Анемія
359 Феритин 220.00
360 Трансферин 170.00
361 Фолієва кислота 250.00
362 Цианокобаламін (вітамін В-12) 250.00
363 Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 130.00
364 Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 130.00
365 Насичення трансферину залізом 200.00
366 Еритропоетин 330.00
367 Пакет № 1 «Діагностика анімії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо,Феритин, Трансферин,Фолієва кислота,Вітамін В12, Еритропостин 1400.00
368 Пакет № 2 «Діагностика залізодефіцитної анімії»: Залізо, Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 340.00
  Тиреоїдна панель
369 Тироксин загальний (Т4 ) 160.00
370 Тироксин вільний (FT4) 160.00
371 Тиреотропний гормон (TSH) ТТГ 160.00
372 Tрийодтиронін загальний (T3) 160.00
373 Трийодтиронін вільний (FT3) 160.00
374 Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) АТТГ 200.00
375 Антитіла до тиреопероксидази (APO) АТПО 200.00
376 Тиреоглобулін (TG) 200.00
377 Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (АРТТГ) 600.00
378 Пакет № 26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 310.00
379 Пакет № 50 «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG), Антитіла до тиреопероксидази (APO) 850.00
  Репродутивна панель
380 Хоріонічний гонадотропін ( HCG) 210.00
381 Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 160.00
382 Лютеїнізуючий гормон (LH) 160.00
383 Пролактин 160.00
384 Естрадіол (E2) 160.00
385 Прогестерон 160.00
386 Дигідротестостерон 480.00
387 Тестостерон загальний 160.00
388 Тестостерон вільний 220.00
389 Пакет № 23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що звязує статеві гормони, Тестостерон загальний, Індекс вільного Тестостерону 400.00
390 Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG) 220.00
391 Антиспермальні антитіла (сироватка) 360.00
392 Антимюллерів гормон 700.00
393 Пакет № 22 «Репродутивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Прогестерон, Естрадіол (E2),Пролактин, Тестостерон загальний,Тестостерон вільний, Індекс вільного Тестостерону, Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG), ДГЕА-сульфат 1600.00
  Панель діабету
394 Глікозильований гемоглобін 220.00
395 Інсулін 180.00
396 С пептид 210.00
397 Фруктозамін (глікозильований альбумін) 360.00
398 Лептин 610.00
399 Пакет № 8 «Діабет»: Індекс НОМА-ІR, С пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові 760.00
400 Пакет № 9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 300.00
401 Пакет № 51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін, Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 520.00
  Панель остеопорозу
402 Паратгормон 210.00
403 Остеокальцин 320.00
404 Кальцитонін 380.00
405 Пірилінкс Д (сеча) 650.00
  Серцеві біомаркери
406 Тропонін I 230.00
407 Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 115.00
408 Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) 160.00
409 NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) 650.00
410 Гомоцистеїн 450.00
411 Пакет № 57 «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I, Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 370.00
  Гіпофізарно-наднирникові показники
412 Кортизол (кров, сеча) 230.00
413 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 300.00
414 17-ОН-оксипрогестерон 190.00
415 Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 190.00
416 Дегідроепіандростерон (DHEA) 430.00
417 Альдостерон 510.00
418 Андростендіон 380.00
Показники росту
419 Соматотропний гормон (СТГ) 300.00
420 Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І, IGF-I) 600.00
421 Вітамин D (25-ОН вітамін D2+D3) 630.00
  Маркери запалення
422 Прокальцитонін 620.00
423 С-реактивний білок ( CRP) 75.00
424 С-реактивний білок високочутливий( hsCRP) 240.00
  Пренатальна діагностика
425 Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат. 210.00
426 Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ) 195.00
427 Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 195.00
428 Естріол некон’югований (Е3) 195.00
429 Альфафетопротеїн 210.00
430 Плацентарний лактоген (HPL) 350.00
431 Плацентарний фактор росту (PIGF) 760.00
432 Пакет № 31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 400.00
433 Пакет № 32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3),Альфафетопротеїн (AFP),розрахунок ризику вроджених вад з допомогою прогр.забезпечення PRISCA 5 545.00
  Аутоімунні захворювання
434 Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС), (АМСА) 320.00
435 Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА), (АМХА) 400.00
436 Аутоантитіла Ig G до нуклеарних атигенів (АNА Hep Screen) 380.00
437 Антитіла до фосфоліпідів Ig М 350.00
438 Антитіла до фосфоліпідів Ig G 350.00
439 Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) 320.00
440 Пакет № 3 «Антифосфоліпідний синдром»: вовчаковий антикоагулянт, Антифосфоліпідні антитіла Ig G, Антифосфоліпідні антитіла Ig М 900.00
441 Пакет № 4 «Аутоімунний»: Антимікросомальні антитіла (АМСА), Антимітохондріальні антитіла (АМХА), Антинуклеарні антитіла (АНА), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG), Антитіла до тиреопероксидази (APO) 1500.00
  Онкологічні маркери
442 Альфафетопротеїн (АФП)-онко 190.00
443 Раково-ембріональный антиген (РЕА) 210.00
444 Простато-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) 190.00
445 Простато-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) 190.00
446 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 220.00
447 Онкомаркер яєчників (СА-125) 220.00
448 Онкомаркер яєчників (НЕ-4) 460.00
449 Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1 430.00
450 Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми 400.00
451 Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 400.00
452 Онкомаркер шлунку (CA 242) 520.00
453 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 540.00
454 Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9) 210.00
455 Простатична кисла фосфотаза (РАР) 300.00
456 Кальцитонін (маркер щитоподібної залози) 370.00
457 β-ХГЛ – онко 195.00
458 Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-онко 210.00
459 Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 600.00
460 Бета-2-мікроглобулін (β2-Mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) 260.00
461 Пакет № 16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА),Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1350.00
462 Пакет № 17 «Онкопанель загальна»: Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1, Кальцитонін (маркер щитоподібної залози), Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 2400.00
463 Пакет № 18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125) 700.00
464 Пакет № 19 «Чоловіча онкопанель» : Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфотаза (РАР) 1050.00
465 Пакет № 20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфотаза (РАР), B-ХГЛ-онко, Онкомаркер (СА-125) 1500.00
466 Пакет № 21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт 370.00
  Гістологічне дослідження
467 Гістологічне дослідження (біопсія) 420.00
468 Гістологічне дослідження (операційного матеріалу) 1500.00
  Бактеріологічні дослідження
469 Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків) 360.00
470 Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків) 430.00
471 Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія) (зів) 280.00
472 Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія) (ніс) 280.00
473 Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 280.00
474 Бак дослідження сечі + антибіотикограма 280.00
475 Бак дослідження ран + антибіотикограма 280.00
476 Бак дослідження матеріалу з ока + антибіотикограма 280.00
477 Бак дослідження матеріалу з зіву + антибіотикограма 280.00
478 Бак дослідження матеріалу з носа + антибіотикограма 280.00
479 Бак дослідження матеріалу з вуха + антибіотикограма 280.00
480 Бак дослідження мокроти + антибіотикограма 280.00
481 Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма 280.00
482 Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма 500.00
483 Бак дослідження калу на патфлору 270.00
484 Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма 380.00
485 Чутливість збудника до бактеріофагів 170.00
486 Бак дослідження на кандидоз + чутливість до противогрибкових препаратів 350.00
487 Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до противогрибкових препаратів) 350.00
488 Бак дослідження на носійство стафілококку 250.00
489 Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк 250.00
  Біоценози
490 Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans) 750.00
491 Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp.) 1300.00
492 Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamidia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний) 1000.00
493 Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamidia trachomatis (якісний), Streptococcus spp., Staphylococcos spp., Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp., Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp: Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./ Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp. 1600.00
494 IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B), Candida spp; чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків 750.00
495 Пакет № 37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum) 550.00
496 Пакет № 38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum), Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis), Кандида (Candida albicans), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР 1400.00
497 Пакет № 39 «Урогенітальний скринінг (для жінок)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis) ПЛР, Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР 1800.00
498 Пакет № 48 «Урогенітальний скринінг (для чоловіків)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis) ПЛР, Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні ПЛР 1700.00
  Імунологічні дослідження
499 Імуноглобулін IgA загальний 200.00
500 Імуноглобулін IgG загальний 200.00
501 Імуноглобулін IgM загальний 200.00
502 Пакет № 44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний, Загальний IgE (загальний маркер алергії) 700.00
  Алергія
503 Загальний Ig Е (загальний маркер алергії) 210.00
504 Гліадин, антитіла IgА 280.00
505 Гліадин, антитіла IgG 280.00
506 Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази 320.00
507 Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази 320.00
508 Панель № 1 змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшенична мука, соя 1400.00
509 Панель № 2 інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій кішки, епітелій коня, епітелій собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа. 1400.00
510 Панель № 3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісний горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя 1400.00
511 Панель № 4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко коров’яче, -Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс. 1400.00
512 Панель № 5 «Атопік 20-1»: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок/жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der.pteronyssinus/Der.farinаe, грибок Cladosp. herbarum / Alternaria alternatа, пилок берези бородавчастої / дуба, пилок вільхи сірої / горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, загальний IgE (загальний маркер алергії), (метод Western Blot) 1400.00
513 Панель № 6 «Молоко+глютен» (6 показників): молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен (метод Western Blot) 1500.00
514 Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось 6200.00


Начат прием

окулиста в Борисполе!

ДЕТАЛЬНЕЕ