г. Борисполь, ул. Бабкина, 6

(044) 599 45 49 • (045) 959 40 07 • (068) 198 21 02 tsmbloknot@gmail.com

Лабораторные исследования

Біохімічні дослідження
Білірубін загальний, прямий, непрямий 95,00
Білірубін загальний 60,00
Білірубін прямий 60,00
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 60,00
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 60,00
Лужна фосфатаза 60,00
Тимолова проба 60,00
Загальний білок 60,00
Креатинін 60,00
Сечовина 60,00
Азот сечовини 60,00
Сечова кислота 60,00
g – глутамілтранспептидаза (GGT) 60,00
Амілаза 60,00
Амілаза панкріатична 135,00
Діастаза сечі 70,00
Лактатдегідрогеназа (LDH) 60,00
Холінестераза 90,00
Церулоплазмін 145,00
Білкові фракції (альбуміни, a-1-глобуліни, a-2-глобуліни, B-1-глобулін, y-глобулін, коефіцієнт А\Г) 145,00
Альбумін 60,00
Глюкоза 80,00
ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза/PUP, аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін) 2300,00
Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові +лейкоформула) 1300,00
Пакет № 10 «Печінкові проби»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аламінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфотаза, Загальний білок, g-глутамілтранспептидаза 370,00
Пакет № 11 «Ниркові проби»: Креатинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини 210,00
Пакет № 54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Тимолова проба, Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (LDH), Лужна фосфатаза, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, прямий, непрямий 480,00
Пакет № 60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота 340,00
Показники ліпідного обміну
Аполіпопротеїн А1 95,00
Аполіпопротеїн В 95,00
Ліпаза 95,00
Тригліцериди 60,00
Холестерин 65,00
Пакет № 43 «Ліпідограма»: Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності 280,00
Пакет № 47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові, Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), g – глутамілтранспептидаза, Лужна фосфатаза, Лактатдегідрогеназа, Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, Загальний білок, Сечовина, Сечова кислота, Кретинін, Амілаза, Ліпаза, Глюкоза, Натрій, Калій, Кальцій, Залізо, Тиреотропний гормон (TSH), С-реактивний білок високочутливий (hsCRP), Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 1380,00
Пакет № 52 «Дієта»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Гамма-глутамілтранспептидаза, Тимолова проба, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Глюкоза, Загальний білок, Альбумін, Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), С-реактивний білок (CRP), Сечовина, Креатинін, Сечова кислота, Лужна фосфатаза, Амілаза, Калій (K), Натрій (Na), Магній (Mg), Кальцій (Ca), Фосфор (P), Хлор (Cl), Залізо (Fe), Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі 1380,00
Мікроелементи та електроліти
Калій 65,00
Кальцій 65,00
Кальцій іонізований (iСа2+) 70,00
Натрій 65,00
Залізо 65,00
Хлор 65,00
Фосфор 65,00
Магній 65,00
Мідь 95,00
Цинк (плазма гепарин) 95,00
рН крові 65,00
Пакет № 12 «Мікроелементи»: Калій, Хлор, Натрій, Кальцій іонізований, Залізо, Фосфор, Цинк, Мідь 460,00
Пакет № 13 «Електроліти»: Калій, Хлор, Натрій, Кальцій іонізован., pH крові 290,00
Ревматоїдна панель
Формолова проба 90,00
Сіромукоїди 90,00
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 90,00
С-реактивний білок (напівкількісне дослідження) 90,00
С-реактивний білок (кількісне дослідження) 230,00
Ревматоїдний фактор 90,00
Сіалові кислоти 90,00
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 410,00
Антитіла до цитрулинового виментину (А-МСV) 520,00
Пакет № 14 «Ревмопроби»:С-реактивний білок, Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор 230,00
Пакет № 55 «Ревмопроби (розширений)»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревмат. фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 350,00
Загальноклінічні дослідження
Аналіз сечі загальний 95,00
Аналіз сечі на цукор (добова порция) 70,00
Аналіз сечі на кетони 70,00
Аналіз сечі на білок (добова порция) 70,00
Аналіз сечі по Нечипоренко 110,00
Аналіз сечі за Зимницьким 110,00
САС (альбумін, креатинін сечі) 110,00
Аналіз кала загальний (копрограма) 130,00
Кал на приховану кров 100,00
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших 90,00
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) 70,00
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 135,00
Група крові, резус фактор 120,00
Гемолізини 140,00
Антитіла по системі резус 140,00
Ретикулоцити 60,00
Діастаза сечі 70,00
Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації) 170,00
Загальний аналіз мокротиння 180,00
Загальний аналіз ліквору 180,00
Пакет № 41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Аналіз сечі загальний, Глюкоза, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ 1\2, Коагулограма (9 показників), протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR 1100,00
Система гемостазу
Коагулограма (9 показників): протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ,фібриноген,етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR 230,00
Протромбіновий час 75,00
Протромбіновий індекс 75,00
Тромбіновий час 75,00
Фібриноген 75,00
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) 75,00
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 75,00
D-димер 230,00
Вовчаковий антикоагулянт 160,00
Пакет № 15 «Стан судин»: Ліпідограма (6 показників): (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коєфіцієнт атерогенності),Коагулограма (9 показників):протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ,фібриноген,етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR), D-димер 700,00
Мікроскопічні дослідження
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) 115,00
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) — uretra, vagina, cervix 115,00
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) 115,00
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози 115,00
Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі) 130,00
Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі), (без вартості маніпуляції) 160,00
Цитологічне дослідження харкотиння (на склі) 180,00
ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу) 210,00
Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу) 140,00
Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 мазка) 330,00
Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних 250,00
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри) 115,00
Пакет № 40 «Цервікальний скринінг»: Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні-генотипування ПЛР 630,00
Імуноферментний аналіз
Вірусні гепатити
Гепатит А, антитіла IgM 180,00
Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) 180,00
Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG — кількісне визначення 210,00
Гепатит В HbeAg 180,00
Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG 180,00
Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg) 180,00
Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg) 180,00
Гепатит В (HBV), плазма крові -методом ПЛР 210,00
Гепатит В (HBV), плазма крові -генотипування методом ПЛР 400,00
Гепатит В (HBV), плазма крові -кількісне дослідження методом ПЛР 800,00
Гепатит В (HВV), плазма крові – кількісне дослідження ультрачутливим методом ПЛР (від 15 МО/мл) 750,00
Гепатит С (HСV), плазма крові -методом ПЛР 210,00
Гепатит С (HСV), плазма крові -генотипування (1,2,3 тип) метод ПЛР 370,00
Гепатит С (HСV), плазма крові -кількісне дослідження методом ПЛР 800,00
Гепатит С (антитіла IgМ до HCV) 180,00
Гепатит С (антитіла IgG до HCV) 180,00
Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) 210,00
Гепатит Д (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта) 180,00
Гепатит G (HGV), плазма крові -методом ПЛР 160,00
Пакет № 5 «Гепатит В скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок,Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg),Гепатит В (HBV), плазма — ПЛР, якісне дослідження 860,00
Пакет № 6 «Гепатит С скринінг»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок, Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV),Гепатит С (HСV), плазма — ПЛР, якісне дослідження 700,00
Пакет № 7 «Гепатити А, В, С скринінг»: Гепатит А, антитіла IgM, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В( антитіла IgG до HbeAg),Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV) , Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ),Аспартатамінотрансфераза (АСТ),Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок. 1040,00
TORCH – інфекції
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла Ig М 135,00
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла Ig А 180,00
Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG 135,00
Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча,змив (методом ПЛР) 135,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG 135,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М 135,00
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), сеча, плазма крові (методом ПЛР) 135,00
Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG 400,00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG 135,00
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М 135,00
Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG 400,00
Цитомегаловірус (СМV), зішкріб, сеча,біоптат, змив (методом ПЛР) 135,00
Цитомегаловірус (СМV), плазма крові, якісне дослідж. (методом ПЛР) 135,00
Цитомегаловірус (СМV), плазма крові, кількісне дослідж. (метод. ПЛР) 210,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG 135,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М 135,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча,біоптат, змив з конюктиви ока (методом ПЛР) 135,00
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР) 160,00
Краснуха (Rubella), антитіла Ig G 135,00
Краснуха (Rubella), антитіла IgМ 135,00
Пакет № 33 «TORCH – інфекції для вагітних»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, Краснуха (Rubella), антитіла IgМ, Краснуха (Rubella), антитіла Ig G, Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgА, Хламідія (Chlamidia trachоmatis), ант. IgG 1100,00
Пакет № 34 «TORCH – інфекції Ig М»: Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgМ, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла Ig М, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) 690,00
Пакет № 35 «TORCH – інфекції Ig G»: Хламідія (Chlamidia trachоmatis), антитіла IgG, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA) 690,00
Пакет № 36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (СМV, плазма, методом ПЛР), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма методом ПЛР, Герпес ( Varicella zoster) 3 тип, плазма методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondii), плазма методом ПЛР, Трепонемний антиген (антитіла методом ТРНА), маркер сифілісу 800,00
Інфекції, що передаються статевим шляхом
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) 115,00
Гонорея (Neisseria gonorrhocae), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 135,00
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла Ig G 135,00
Кандіда (Candida albicans), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) 115,00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig G 135,00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла Ig М 135,00
Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) 115,00
Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча, (методом ПЛР) 115,00
Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR) 100,00
Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 135,00
Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 135,00
Папіломавірус квант 4 (HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР 170,00
Папілломавірус (HPV) 31, 33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 135,00
Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 135,00
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високоонкогенні) зішкріб, сеча,біоптат (методом ПЛР) 230,00
Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (високоонкогенні)-зішкріб, сеча,біоптат-генотипування метод ПЛР 300,00
Папілломавірус скринінг (HPV 6,11; HPV 16,31,33,35,52,56,58; HPV 18, 39,45,59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) кількісне визначення (зішкріб, сеча,біоптат) методом ПЛР 550,00
Папілломавірус генотипування (HPV 6,11, 44; HPV 16,18, 26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) кількісне визначення (зішкріб, сеча,біоптат) методом ПЛР 700,00
Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу 135,00
Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла Ig G 115,00
Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), (зішкріб, сеча та ін.) метод. ПЛР 115,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM 115,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла Ig G 115,00
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), (зішкріб, сеча та ін.) методом ПЛР 115,00
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), (зішкріб, сеча та ін.) методом ПЛР 115,00
Захворювання ШКТ
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла Ig G 160,00
Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі 300,00
Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig G+Ig М +IgA 160,00
Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі 250,00
Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G 160,00
Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G 160,00
Токсокари (Toxocara canis), антитіла Ig G 160,00
Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G 160,00
Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G 180,00
Визначення кальпротектину в калі 500,00
ОКІ-скрин (особливо небезпечні кишкові інфекції): Shigella spp., ентероінвазивні E. coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр. F, ротавірус гр. А, норовірус ІІ гр.,астровірус), кал (методом ПЛР) 750,00
Пакет № 42 «Глистні інвазії»: Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитіла Ig G,Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла Ig G, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла Ig G+Ig М +IgA,Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла Ig G, Токсокари (Toxocara canis), антитіла Ig G,Трихінели (Trichinella), антитіла Ig G 930,00
Інші інфекції
ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2), сумарні антитіла+антиген 230,00
Хламідія (Chlamidia psitaci, pneumonia), антитіла IgG 170,00
Мікоплазма (Mycoplasma pneumonia), антитіла IgG 170,00
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgM до капсидного антигену VCA 160,00
Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену NA 160,00
Епштейна-Барр вірус ( ЕВV), плазма крові, слина (методом ПЛР) 170,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG 135,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM 135,00
Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) 135,00
Герпес (Varicella Zoster) 6 тип, зішкріб, слина, біомат (методом ПЛР) 135,00
Герпес (Varicella Zoster) 6 тип, зішкріб, слина (методом ПЛР) 135,00
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG 345,00
Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ 345,00
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM 180,00
Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG 180,00
Бореліоз, антитіла IgM до антигенів Borrelia: VlsE, p41, p39, OspC Ba (Borrelia afzelii), OspC Bb (Borrelia burgdorferi), OspC Bg (Borrelia garinii) метод Western Blot 480,00
Бореліоз, антитіла IgG до антигенів Borrelia: p18, p19, p20, p21, p58, p39, p41, p83, OspC (Borrelia afzelii), Lipid Bb (Borrelia burgdorferi), Lipid Ba (Borrelia afzelii), VlsE Bg (Borrelia garinii), VlsE Bb (Borrelia burgdorferi), VlsE Ba (Borrelia afzelii) метод Western Blot 500,00
Пакет № 53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot 860,00
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG 180,00
Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis): мокротиння,сеча (метод ПЛР) 180,00
Аденовірус, змив з конюктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) 210,00
Ентеровірус, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) 210,00
Ротавіруси, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР) 210,00
Парвовірус, плазма крові (методом ПЛР) 180,00
Коклюш (Bordetella pertussis), Паракоклюш (Bordetella parapertussis), Бронхисептикозу (Bordetella bronchiseptica) 340,00
Вирус гриппа А (Influenza virus A), Вирус гриппа B (Influenza virus B), 450,00
Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM 260,00
Анемія
Феритин 210,00
Трансферин 135,00
Фолієва кислота 230,00
Цианокобаламін (вітамін В-12) 230,00
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна 115,00
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 115,00
Насичення трансферину залізом 180,00
Еритропоетин 290,00
Пакет № 1 «Діагностика анімії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо,Феритин, Трансферин,Фолієва кислота,Вітамін В12, Еритропостин 1050,00
Пакет № 2 «Діагностика залізодефіцитної анімії»: Залізо, Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) 340,00
Тиреоїдна панель
Тироксин загальний (Т4 ) 135,00
Тироксин вільний (FT4) 135,00
Тиреотропний гормон (TSH) ТТГ 135,00
Tрийодтиронін загальний (T3) 135,00
Трийодтиронін вільний (FT3) 135,00
Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) АТТГ 180,00
Антитіла до тиреопероксидази (APO) АТПО 180,00
Тиреоглобулін (TG) 210,00
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (АРТТГ) 460,00
Пакет № 24″Тиреоїдний №1″: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO) 440,00
Пакет № 25″Тиреоїдний №2″: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 440,00
Пакет № 26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 260,00
Пакет № 27 «Тиреоїдний №4»: Тиреотропний гормон (TSH),Тироксин загальний (Т4 ), Тироксин вільний (FT4), Tрийодтиронін загальний (T3),Трийодтиронін вільний (FT3),Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) 930,00
Пакет № 28 «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (ТG), Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) 810,00
Пакет № 45 «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Кальцитонін 720,00
Пакет № 46 «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (ТG), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (АРТТГ) 610,00
Пакет № 50 «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG), Антитіла до тиреопероксидази (APO) 650,00
Репродутивна панель
Хоріонічний гонадотропін ( HCG) 210,00
Фолікулостимулюючий гормон (FSH) 160,00
Лютеїнізуючий гормон (LH) 160,00
Пролактин 160,00
Естрадіол (E2) 160,00
Прогестерон 160,00
Тестостерон загальний 160,00
Тестостерон вільний 220,00
Пакет № 23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що звязує статеві гормони, Тестостерон загальний, Індекс вільного Тестостерону 320,00
Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG) 160,00
Антиспермальні антитіла (сперма ) 260,00
Антиспермальні антитіла (сироватка) 260,00
Антимюллерів гормон 580,00
Пакет № 22 «Репродутивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Прогестерон, Естрадіол (E2),Пролактин, Тестостерон загальний,Тестостерон вільний, Індекс вільного Тестостерону, Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG), ДГЕА-сульфат 1400,00
Панель діабету
Глікозильований гемоглобін 180,00
Інсулін 180,00
С пептид 180,00
Пакет № 8 «Діабет»: Індекс НОМА-ІR, С пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові 570,00
Пакет № 9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 240,00
Пакет № 51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін, Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові 350,00
Фруктозамін (глікозильований альбумін) 240,00
Панель остеопорозу
Паратгормон 210,00
Остеокальцин 230,00
Кальцитонін 330,00
Пірилінкс Д (сеча) 370,00
Пакет № 29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій, Фосфор, Паратгормон, Остеокальцин, Кальцитонін, Пірилінкс Д 1050,00
Пакет № 30 «Паратироїдний»: Паратгормон, Фосфор, Кальцій іонізований 300,00
Пакет № 59 «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D загальний (D2+D3), Кальцій іонізований (iСа), Паратгормон, Фосфор (P) 700,00
Серцеві біомаркери
Тропонін I 230,00
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 115,00
Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) 160,00
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) 400,00
Гомоцистеїн 400,00
Пакет № 56 «Серцево-судинний»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Калій (K), Натрій (Na), Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Тропонін I, Гомоцистеїн 980,00
Пакет № 57 «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I, Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) 300,00
Пакет № 58 «Кардіопакет»: NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону), Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Холестерин 520,00
Гіпофізарно-наднирникові показники
Кортизол (кров, сеча) 230,00
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 250,00
17-ОН-оксипрогестерон 180,00
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 180,00
Альдостерон 370,00
Андростендіон 330,00
Показники росту
Соматотропний гормон (СТГ) 300,00
Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І, IGF-I) 460,00
Вітамин D (25-ОН вітамін D2+D3) 460,00
Маркери запалення
Прокальцитонін 460,00
С-реактивний білок ( CRP) 75,00
С-реактивний білок високочутливий( hsCRP) 240,00
Пренатальна діагностика
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат. 210,00
Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ) 195,00
Естріол некон’югований (Е3) 195,00
Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) 195,00
Пакет № 31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5 400,00
Пакет № 32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3),Альфафетопротеїн (AFP),розрахунок ризику вроджених вад з допомогою прогр.забезпечення PRISCA 5 480,00
Альфафетопротеїн (AFP) 210,00
Плацентарний лактоген 195,00
Плацентарний фактор росту PIGF 440,00
Аутоімунні захворювання
Антимікросомальні антитіла (АМСА) 255,00
Антимітохондріальні антитіла (АМХА) 255,00
Антинуклеарні антитіла (АНА) 275,00
Антитіла до фосфоліпідів Ig М 255,00
Антитіла до фосфоліпідів Ig G 255,00
Аутоантитіла до мієлін-асоційованого глікопротеїну 850,00
Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) 220,00
Антифосфоліпідна панель: антикардіоліпінові aCL Ig М\Ig G, антифосфатидилсеринові aPS Ig М\Ig G, антифосфатидилетаноламінові aPE Ig М\Ig G, антитіладо одноланцюгової ДНК, антитілп до дволанцюгової ДНК 850,00
Пакет № 3 «Антифосфоліпідний синдром»: вовчаковий антикоагулянт, Антифосфоліпідні антитіла Ig G, Антифосфоліпідні антитіла Ig М 700,00
Пакет № 4 «Аутоімунний»: Антимікросомальні антитіла (АМСА), Антимітохондріальні антитіла (АМХА), Антинуклеарні антитіла (АНА), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG), Антитіла до тиреопероксидази (APO) 1050,00
Онкологічні маркери
Альфафетопротеїн (АФП)-онко 180,00
Раково-ембріональный антиген (РЕА) 210,00
Простато-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) 180,00
Простато-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) 180,00
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 210,00
Онкомаркер яєчників (СА-125) 210,00
Онкомаркер яєчників (НЕ-4) 380,00
Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1 330,00
Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми 320,00
Онкомаркер шлунку СА 72-4 300,00
Онкомаркер шлунку (CA 242) 430,00
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) 430,00
Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9) 210,00
Простатична кисла фосфотаза (РАР) 180,00
Кальцитонін (маркер щитоподібної залози) 325,00
β-ХГЛ – онко 195,00
Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-онко 210,00
Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 300,00
Бета-2-мікроглобулін (β2-Mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) 165,00
Пакет № 16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА),Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1050,00
Пакет № 17 «Онкопанель загальна»: Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер підшлункової залози (СА-19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1, Кальцитонін (маркер щитоподібної залози), Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників) 1500,00
Пакет № 18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125) 690,00
Пакет № 19 «Чоловіча онкопанель» : Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфотаза (РАР) 930,00
Пакет № 20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфотаза (РАР), B-ХГЛ-онко, Онкомаркер (СА-125) 1050,00
Пакет № 21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний, Простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт 420,00
Гістологічне дослідження
Гістологічне дослідження (біопсія) 420,00
Гістологічне дослідження (операційного матеріалу) 1150,00
Бактеріологічні дослідження
Мікоплазма і уреаплазма DUO (без чутливості до антибіотиків) 260,00
Мікоплазма і уреаплазма DUO (з чутливістю до антибіотиків) 345,00
Бак дослідження матеріалу на б.Леффлера (дифтерія) (зів) 260,00
Бак дослідження матеріалу на б.Леффлера (дифтерія) (ніс) 260,00
Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження сечі + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження ран + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження матеріалу з ока + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження матеріалу з зіву + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження матеріалу з носа + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження матеріалу з вуха + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження мокроти + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма 240,00
Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма 330,00
Бак дослідження калу на патфлору 260,00
Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма 300,00
Чутливість до фагів 80,00
Бак дослідження на кандидоз+ чутливість до противогрибкових препаратів 210,00
Бак дослідження на патогенні гриби 230,00
Бак дослідження на носійство стафілококку 250,00
Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк 250,00
Біоценози
Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans) 580,00
Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp.) 730,00
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamidia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний) 750,00
Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamidia trachomatis (якісний), Streptococcus spp., Staphylococcos spp., Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp., Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp: Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./ Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp. 950,00
IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B), Candida spp; чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків 660,00
Пакет № 37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum) 570,00
Пакет № 38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (Chlamidia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum), Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis), Кандида (Candida albicans), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР 1100,00
Пакет № 39 «Урогенітальний скринінг (для жінок)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis) ПЛР, Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР 1500,00
Пакет № 48 «Урогенітальний скринінг (для чоловіків)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона вагіналіс, (Trichomonas vaginalis) ПЛР, Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папілломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папілломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні ПЛР 1400,00
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін IgA загальний 275,00
Імуноглобулін IgG загальний 275,00
Імуноглобулін IgM загальний 275,00
Пакет № 44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний, Загальний IgE (загальний маркер алергії) 750,00
Молекулярно-генетичні дослідження
HLA-типування (1 особа) 4050,00
HLA-типування (2 особи) 7500,00
Визначення зиготності гену RHD 2900,00
Визначення каріотипу пацієнта 2550,00
Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 2770,00
ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми 1380,00
ДНК-діагностика муковісцидозу 1620,00
Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР 1040,00
Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР 690,00
Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортання крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1) плазма ЕДТА, методом ПЛР 1850,00
HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР 1040,00
ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2) 1610,00
ДНК-діагностика фенілкетонурії 2080,00
Алергія
Загальний Ig Е (загальний маркер алергії) 210,00
Гліадин, антитіла IgG 160,00
Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази 320,00
Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази 320,00
Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось 3700,00
Панель № 1 змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, Alternaria alternatа, білок, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшенична мука, соя 1000,00
Панель № 2 інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій кішки, епітелій коня, епітелій собаки, морської свинки, хом’яка, кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternate. 1000,00
Панель № 3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісний горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична мука, житня мука, кунжут, соя 1000,00
Панель № 4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, -Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична мука, лісовий горіх, арахіс. 1000,00
Індивідуальні алергени
ТВАРИНИ
IgE до алергенів кішки (епітелій) 135,00
IgEдо алергенів собаки (епітелій) 135,00
IgEдо алергенів морскої свинки (епітелій) 135,00
IgEдо алергенів курки (перо) 135,00
IgEдо алергенів хом’яка (епітелій) 135,00
ХАРЧОВІ
IgEдо алергенів яєчного білка 135,00
IgE до алергенів яєчного жовтка 135,00
IgE до алергенів коров’ячого молока 135,00
IgE до алергенів казеїна 135,00
IgE до алергенів пшеничної муки 135,00
IgE до алергенів житньої муки 135,00
IgE до алергенів ячмінної муки 135,00
IgE до алергенів вівсяної муки 135,00
IgE до алергенів кукурудзяної муки 135,00
IgE до алергенів рису 135,00
IgE до алергенів арахісу 135,00
IgE до алергенів соєвих бобів 135,00
IgE до алергенів лосося/сьомги 135,00
IgE до алергенів судака 135,00
IgE до алергенів креветок 135,00
IgE до алергенів тріски 135,00
IgE до алергенів томатів 135,00
IgE до алергенів свинини 135,00
IgE до алергенів яловичини 135,00
IgE до алергенів курячого м’яса 135,00
IgE до алергенів моркви 135,00
IgE до алергенів картоплі 135,00
IgE до алергенів апельсинів 135,00
IgE до алергенів яблука 135,00
IgE до алергенів бананів 135,00
IgE до алергенів какао 135,00
IgE до алергенів глютену 135,00
IgE до алергенів оселедцю 135,00
IgE до алергенів скумбрії 135,00
IgE до алергенів кави 135,00
КЛІЩІ
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus 135,00
IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae 135,00
ГРИБИ І ПЛІСНЯВА
IgE до алергенів Penicillium notatum 135,00
IgE до алергенів Aspergillus niger 135,00
ПАРАЗИТИ
IgEдо алергенів Аскариди 135,00
ДЕРЕВА
IgE до алергенів амброзії звичайної карликової 135,00
IgE до алергенів кульбаби 135,00
IgE до алергенів полину звичайного 135,00
IgE до алергенів тополя 135,00
ДОМАШНІЙ ПИЛ
IgE до алергенів пилу домашнього 135,00
КОМАХИ
IgE до алергенів таргана-прусака 135,00
ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон 460,00
Тест на амфетамін (сеча) 135,00
Тест на барбітурати (сеча) 135,00
Тест на бензодиазипіни (сеча) 135,00
Тест на екстезі (сеча) 135,00
Тест на кокаїн (сеча) 135,00
Тест на марихуану (сеча) 135,00
Тест на метамфетамін (сеча) 135,00
Тест на опіат (морфін) (сеча) 135,00
Тест на фенілциклидин (сеча) 135,00